1

MachTech Expo от своето създаване (2009 г.) запазва и доразвива през годините своята тясна специализация в областта на – металорежещите и металообработващите машини, инструментално оборудване и метрологията.

InnoTech Expo e естествено допълнение на MachTech Expo с акцент върху – автоматизацията, CAD/CAM/CIM системи, 3D принтирането и индустриалния софтуер.

Изложението e единственият бизнес форум в страната, по време на който се провеждат двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни компании със съдействието на Enterprise Europe Network.  

MachTech Expo представя фирми, специализирани в търговията и производството на:

 • металорежещи и металообработващи машини
 • машини и инструменти за повърхностна обработка
 • машини за закаляване и термообработка
 • технологии за заваряване
 • лазерни технологии
 • машинно проектиране
 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • рециклиране и опазване на околната среда

 InnoTech Expo представя нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация
 • индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • електроника и роботика
 • качествен контрол и тестване
 • проектиране и консултации
 • развойна дейност

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ