PARTNER PLUGAROV

Bulgaria 7500 Silistra, 3.Geno Cholakov str
4
D 5

Списъкът ни с продукти е от каталозите на водещи производители на :

  • Индустриални прахосмукачки: Delfin, Depureco,Sibilia
  • Централни вакумни системи: Delfin, Depureco
  • Индустриални подочистващи машини: Tennant, Columbus

,,Партньорът Плугаров“ ЕООД си изгради името на надежден и  доверен съветник с опит на прозрения, осигурява поддръжката на оборудването чрез обучен сервизен екип в заводите на производителите и налични резервни части и консумативи.

Бъдещото партньорство с нас е важна основа за вашата организация.

Contact

+359 888 462 769
plugarov@plugarov.com
www.plugarov.com

Features