UNIT CARGO

4
B 2

Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 97

BG-1582 София, България

Тел.: +359 2 902 4 850

Факс: +359 2 902 4 889

E-Mail: sales@bg.unitcargo.at

УнитКарго е международна фирма за транспорт и логистика с централа във Виена и клонове в България, Полша, Словакия, Румъния, Сърбия и Турция. Фокусирана върху транспортния коридор, свързващ Северна и Западна Европа с Балканите и района извън Балканите, нейните етични бизнес стандарти я превръщат в желан оператор от големи производители в целия Европейски съюз.

УнитКарго обработва над 40,000 транспортни операции годишно с персонал от 80 души. Компанията е сертифицирана по ISO 9001 и 14001. Свържете се с УнитКарго и се включете в изграждането на свят с по-добра логистика чрез обединяването на природните таланти на интелигентни хора.

Contact

Features