TLL Media Ltd.

Bulgaria 1612 Sofia, 104, Acad. Ivan Geshov Blvd., fl.5, office 9
5
F 6

Ти Ел Ел Медиа - водещото българско издателство за индустрия, енергетика, екология и сградни инсталации

Ти Ел Ел Медиа е издателска къща за специализирана техническа периодика, създадена преди повече от 20 години (1997 год.) като независимо издателство за периодични издания за продукти, технологии и услуги за индустрията. Оттогава до днес е специализирана в техническата журналистика за индустрията, енергетиката, екологията и сградните инсталации и издава периодични издания за професионалистите в тези области. www.tllmedia.bg

 

TLL Media - Портфолио информационни продукти за индустрия

Списание Инженеринг ревю е специализирано периодично издание за актуална техническа, продуктова и браншова информация в областта на индустриалните продукти и технологии. След 20 години силно присъствие в битието на индустриалната общност на България, Инженеринг ревю може резонно да се определи като СПИСАНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ. Обхваща следната тематика: електроника, електроапаратура, автоматизация, механични системи и машиностроене, хидравлика и пневматика, измервателна техника, индустриална топлотехника, ВиК и осветление. Списанието се разпространява до специалисти, заети в производства от всички сектори на индустрията в България, както и до търговски и инженерингови компании, предлагащи индустриални продукти и услуги. Тиражът на списанието е 6000 бр., а електронният вариант се разпространява до близо 20 000 електронни адреса. www.engineering-review.bg

South-East European INDUSTRIAL Мarket е списание за продукти и услуги в областта на промишлените технологии за региона на значимия и перспективен пазар със сериозен потенциал на развитие - Югоизточна Европа: България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция и Албания.

South-East European INDUSTRIAL Market се издава на английски език и се разпространява безплатно между специалисти, работещи в индустриалните сектори на страните от Югоизточна Европа, както и сред инженерингови, производствени и търговски фирми. Печатното издание е с тираж 14 000, а електронният вариант на изданието достига чрез директен мейлинг до близо 35 000 специалисти в Централна и Западна Европа и страни от Близкия Изток.

Всеки брой на South-East European INDUSTRIAL Market предлага актуални продуктови, технологични и корпоративни новини, прегледи на продукти и системи, пазарни анализи, информация за интересни проекти в региона, представяне на ключови технически изложения и др. www.SEE-Industry.com

Български Технически Каталог е първият общотехнически справочник у нас, предлагащ информация за фирми в областите: - Електроника - Автоматизация - Електроапаратура - Измервателна техника - Отопление, вентилация, климатизация - Водопровод и канализация - Екология, ВЕИ - Осветление - Системи за сигурност и идентификация - Мрежи комуникации,  CAD/CAM, специализиран софтуер - Механични системи и машини - Инструменти, материали. Печатното издание е с тираж 6000 бр., като каталогът е и с напълно безплатен онлайн достъп и функционално търсене на доставчици на продукти. www.BTCatalogue.com

IndustryInfo.BG – Порталът на българската индустрия, е информационен източник и уеб медия за всички области и сегменти на индустрията в България. Създаден е с цел да обедини, концентрира и систематизира изобилието от информация за продукти, технологии, ноу-хау, услуги за индустрията – системи, решения и приложения, публикувани по един или друг начин в Интернет пространството и в печатните медии у нас и по света. www.IndustryInfo.bg

Специализирани портали за индустрия:

Електроника – Electronics-Bulgaria.com | Автоматизация - Automation-Bulgaria.com | Измервателна техника - Measurement-Bulgaria.com | Електроапаратура - Electrical-Bulgaria.com | Осветление - Lighting-Bulgaria.com | ОВК - HVAC-Bulgaria.com | ВиК - Water-Bulgaria.com | Машиностроене - Machinebuilding-Bulgaria.com | Енергетика – PowerIndustry-Bulgaria.com | ВЕИ - Renewables-Bulgaria.com | Екология – Ecology-Bulgaria.com

 

TLL Media - Портфолио информационни продукти за екология

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА е първото и единствено у нас българско списание за продукти и технологии за екология, екоинженеринг и техническа инфраструктура. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация в областите: екологични проекти и програми; технологии за предотвратяване на замърсяванията, опазване чистотата на въздуха, почвите и водите; измерване, анализ и мониторинг на замърсяванията; управление на водите; пречистване на води и въздух; на отпадъци, рециклиране, преработка и управление на отпадъци, енергия от отпадъци, екологични стандарти, екологично производство, екологична енергетика; инфраструктурен инженеринг, строителство и поддръжка. Списанието е с тираж 4000, а електронната му версия се разпространява до над 13 000 абоната. www.Ecology-and-Infrastructure.bg

 

TLL Media - Портфолио информационни продукти за енергетика

Енерджи Ревю е специализирано техническо списание в областта на конвенционалната енергетика, възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност, енергийни проекти, енергийно строителство. Изданието съдържа информация за най-иновативните и екологосъобразни технологии в енергийния сектор, както и браншова информация (новини, събития). Винаги актуални и на високо експертно ниво са и мненията на ключови за бранша специалисти, които може да намерите във всеки брой. Списанието е познато още и със задълбочените си пазарни прегледи и проучвания в различни области на енергетиката.

Списание Енерджи ревю се разпространява до специалисти, работещи в направленията: соларна енергетика, вятърна енергетика, биомаса, биогорива, газ, хидроенергетика, топлоенергетика, ядрена енергетика, специализираната админстрация в сектора.

Списание Енерджи ревю се разпространява в печатен вариант с тираж 5000, а електронната версия на изданието достига до близо 17 000 читатели. www.energy-review.bg

 

Енерджи Инфо БГ включва каталожна информация за фирмите-доставчици на продукти и услуги за енергетиката, работещи на българския пазар в областите: Конвенционална енергетика; ВЕИ енергетика; Енергийна ефективност.

Каталогът Енерджи Инфо БГ е периодично издание, което е постоянно достъпно в Интернет в електронен вариант и излиза от печат веднъж годишно. Издава се в луксозна книжка във формат А5 и тираж 5000 броя, която съдържа представяния на доставчиците на продукти и услуги за енергетиката, реклами на техните продукти и на тяхното пазарно присъствие, указатели за улесняване търсенето на доставчиците.

Енерджи Инфо БГ - Каталогът на фирмите-доставчици на продукти и услуги за енергетиката в България, разполага със собствен уеб сайт, който се актуализира ежедневно. www.energyinfo.bg

 

TLL Media - Портфолио информационни продукти за сградни инсталации

Списание ТД Инсталации се списва на базата на професионално ориентирани статии с практическа насоченост за нуждите на специалистите в строителното инвестиране, проектиране и изграждане на сградни инсталации и оборудване, инструменти и материали за тях. Основната тематика на списание ТД Инсталации обхваща следните области: Електроинсталации; Отопление; Вентилация; Климатизация; ВиК; Осветление; Сигурност; Сградна автоматизация и комуникации; Енергийна ефективност; Асансьори и ескалатори, Инструменти, материали. Рубриките Интервю, Събития, Пазар, Стандарти и Реализации предоставят информация за технически, пазарни и браншови новости в областта на сградните инсталации.

Списание ТД Инсталации излиза в тираж 6000 броя, отпечатано на луксозна хромова хартия. Електронната версия на списанието достига до над 15 000 читатели. Разпространява се чрез професионален безплатен абонамент до специалисти в областта: инвеститори, архитекти, проектанти, строители, инсталатори, търговци; както и чрез личен платен абонамент до интересуващи се в областта специалисти, работещи в други сфери, както и крайни клиенти с трайни интереси в областта.

Благодарение на натрупания богат опит, списанието е настолно четиво за професионалистите в областта на инсталациите в големи и модерни сгради. www.tech-dom.com

 

 

Contact

+359 (2) 818 3838
+359 (2) 818 3800
reklama@tllmedia.bg
http://www.tllmedia.bg

Features