MARVEL Ltd.

Bulgaria 12, Kuklensko Shose Str. , 4004, Plovdiv
2
A18

Аналитична апаратура за определяне на физико-механичните свойства и химичния състав на материалите, уреди и принадлежности за метрология и металография, реологични анализи и термодинамични изпитания.

Contact

+359 32 678026
+359 32 678021
office@marvel.bg
www.marvel.bg

Features