Grinding Producing Plant JSC

Bulgaria 13 Kozanovska Str., 4230 , Asenovgrad

Акционерното дружество “Завод за шлифовъчни машини“ (“ЗШМ“ АД) е създадено през 1968 година в град Асеновград. През периода на разрастване на фирмата се усвояват редица утвърдили се през годините модели машини:

Плоскошлифовъчни универсални с хидромеханично управление;
Плоскошлифовъчни с Цифрово Програмно Управление (ЦПУ);
Кръглошлифовъчни универсални с хидромеханично управление;
Кръглошлифовъчни с ЦПУ;

Продукцията на “ЗШМ“ АД е позната в много страни като: Русия, Турция, Перу, Гърция, Мексико, Колумбия, Еквадор, Испания, Италия, Аржентина, Сирия, Йордания, Ливан, Австрия, Германия, Полша, Индонезия, Тунис, Египет, Судан и др.

От 1993 година “ЗШМ“ АД работи съвместно с фирми от Германия за изработка на детайли и възли.

Развита е и сервизна дейност, както и ремонт на различни видове металорежещи машини.

Наред с типичното за едно машиностроително предприятие оборудване (стругове, фрези, пробивни машини), фирмата разполага и с някои специфични за конкретното производство машини като хобели, фрезхобели, шлайфхобели, обработващи центри и др.

Contact

+359 331 69031
zshm@zshm-as.com
zshm-as.com

Features