Работно време и достъп

Работно време за посетители
 

3 - 5 октомври 2023 г. от 10.00 до 18.00 часа

6 октомври 2023 г. от 10.00 до 17.00 часа