Работно време и достъп

Работно време за посетители
 

13 септември 2021 г. от 10.00 до 18.00 часа

14 септември 2021 г. от 10.00 до 18.00 часа

15 септември 2021 г. от 10.00 до 18.00 часа

16 септември 2021 г. от 10.00 до 17.00 часа

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация