Работно време и достъп

Работно време за посетители
 

20 април 2021 г. от 10.00 до 18.00 часа

21 април 2021 г. от 10.00 до 18.00 часа

22 април 2021 г. от 10.00 до 18.00 часа

23 април 2021 г. от 10.00 до 17.00 часа

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация