Работно време и достъп

Работно време за посетители

15 17 април 2019 г.  от 10 .00 до 18 .00 часа

18 април 2019 г. от 10 .00 до 17 .00 часа

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация

Цена на билет: 7 лв.