Работно време и достъп

Работно време за посетители
 
09 юни 2020 г. от 10.00 до 18.00 часа

10 юни 2020 г. от 10.00 до 18.00 часа

11 юни 2020 г. от 10.00 до 18.00 часа

12 юни 2020 г. от 10.00 до 17.00 часа

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация