Online регистрация

С попълване формата за online регистрация, имате право на безплатен вход еднократно при представяне на входната карта, която ще получите на посочения от Вас имейл (възможно е да получите входната карта в папка "Спам"). Трябва да чекирате картата на входа на Интер Експо Център - София, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство. Регистрацията е активна до 23:59 ч. на 08.06.2020 г. 

Online форма за регистрация

С получването на покана от организатор или изложител, имате право на безплатен вход еднократно при представянето й на входа на Интер Експо Център.