Съпътстваща програма 2021

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА- СВАЛИ КАТО PDF >>  

 

14 септември, вторник

 

 

Международна конференция „Предизвикателства пред трансформацията на индустрията“

 

13:50 ч. - 14:00 ч.

Регистрация

 

14:00 ч. - 14:20 ч.

Приветствени слова и поглед върху обстановката във фирмите от подсекторите на машиностроенето. Пътища за повишаване на конкурентоспособността - инж. Ил. Келешев - Председател на ББКМ

 

14:20 ч. до 15:40 ч.

Първи панел - изказвания и дискусии:

          14:20 ч. - 14:40 ч.

Презентация на CeemetЕвропейска работодателска организация, представлялаща интерестите на металообработващата, инженерно-технологичната и технологично-базирана индустрия

Презентатор: Джон Харкин, Senior Policy Advisor

 

           14:40ч. – 15:00 ч.

Връзката между науката и бизнеса при дигиталната трансформация в машиностроенето - проф.д-р инж. Илия Железаров - Ректор на ТУ-Габрово

 

          15:00 ч. – 15:20 ч.

SINUMERIK ONE - Дигитализация в действие - инж. Петър Кацаров Мениджър Motion Control в Сименс Дигитални Индустрии

 

          15:20 ч. - 15:40 ч.

Презентация: “Дигитални решения за ускоряване и улесняване на ежедневни индустриални процеси"

Лектори: Георги Бахчеванов и Георги Стоянов, Солтех и Michal Dic – Siemens Digital Industries Software

 

          15:40 ч. – 16:00 ч.

Нови тенденции в металообработването - инж. Нишан Бъздигян – Управител на „РАИС“ – Пазарджик

 

16:00 ч.

Кафе пауза

 

16:15 ч. - 17:00 ч.

Втори панел:

 

          16:20 ч. - 16:40 ч.

Лекция: Прилагане на съвременни системи на управление на производствените процеси във "ВСК Кентавър-ИЗ Динамика" ООД, Дряново

Лектори: Мариана Печеян – управляваща "ВСК Кентавър" и "ВСК Кентавър-ИЗ Динамика", Дряново

 

           16:40 ч. – 17:00 ч.

Презентация: Представяне на новия портал Access2Markets, едно гише, разработен от DG TRade към Европейската комисия

Презентатор: Adrian Bazavan, Access2Markets

 

          17:00 - 17:20

Лекция: Предизвикателства пред внедряването на индустриални роботи в производството

Лектор: Светослав Василев

 

17:20 ч. - 17:30 ч.

Обобщаващи думи

 

 

 

 

 

Семинарна зала в Изложбена зала 4

 

 

  

15 септември, сряда

 

 

 

11:10 ч. - 11:40 ч.

Презентация: EMAG / EМАГ  прецизни машини и технологични решения за масовото производство

Лектор: Зигфрид Холцер

Организатор: Hofmann

 

 

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

 

14.30 ч. - 15.00 ч.

Презентация: ViNES - MES система за управление на разкройно производство от ВИНТЕХ КАДКАМ 

Организатор: VINTECH CAD CAM

 

   

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

15.10 ч. -15.40 ч.

Презентация: "От бързо прототипиране към бързо производство"

Презентатор: Георги Митов

Организатор: Solidfill

   

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

15.50 ч. - 16.20 ч.

Презентация: Патенти и Интелектуална Собственост – често срещани грешки и как да ги избегнем“

Презентатор: д-р Самуил Бенатов

Организатор: Benatov & Partners

 

 

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

 

 

16 септември, четвъртък

 

11.10 ч. -11.40 ч.

Презентация: MAPAL световен лидер в производството на инструменти : п родукти; технбологични решения

Презентатор: Огнян Тодоров

Организатор: Hofmann

   

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

11.50 ч. - 12.20 ч.

Фирмена презентация

Презентатор: Сашо Методиев Въжаров

Организатор: Vaniko

   

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

13.50 ч. - 14.20 ч.

Презентация: Екипировка за роботи и ценово изгодна автоматизация

Презентатори: инж. Христо Биндев и инж. Радослав Радев

Организатор: HENNLICH

   

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

14.30 ч. -15.00 ч.

Презентация: "Как адитивното производство в метал трансформира традиционното?"

Презентатор: Кремена Драгнева, Маркетинг&Продажби Адитивно производство

Организатор: SPACECAD

 

 

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

15.10 ч. - 15.40 ч.

Презентация: "Предизвикателства пред внедряването на индустриални роботи в производството"

Презентатор: Светослав Василев„

Организатор: SIVIKO

 

 

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

15.50 ч. -16.20 ч.

Презентация: "Нови решения за индустриално 3D принтиране"

Презентатори: Даниел Христев - търговски мениджър B2N, Krzysztof Kardach - главен технолог OMNI3D и Михайл Проданов - софтуерни решения, B2N

Организатор: B2N Your 3D Partner

 

 


Семинарна зала в 

Изложбена зала 4

16.30 ч. -17.00 ч.

Презентация: "Архаичното лидерство-основен проблем в БГ индустрията"

Презентатор: Слав Костов

Организатор: Power Partners

 

 

 

Семинарна зала в 

Изложбена зала 4