Изложение MachTech&InnoTech ще се проведе през месец април 2021г.

С оглед извънредната в световен мащаб и страната ни ситуация във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19 и съобразно издадените разпореждания от българските институции, въвеждащи съответните рестрикции, бихме искали да Ви уведомим, че изданието на изложение MachTech&InnoTech през 2020 г. се отлага за месец април 2021 г.

За нас са приоритет здравето и безопасността, а поради липса на ясна прогноза за развитието на пандемията, не бихме искали да изложим на риск здравето на всички участници и партньори, ангажирани с организирането и провеждането на най-големия форум за роботика и машиностроене в България: изложители, служители, посетители, партньори, лектори от страната и чужбина.

В този аспект, Световната асоциация на изложбената индустрия (UFI) призова, поради настъпилите усложнения в глобален план, да запазим изложенията като сигурните места за срещи и правене на бизнес. 

В така създадената нова за всички ни среда, е необходим гъвкав подход, за да съхраним представянето на всеки един сектор на необходимото ниво за успешна бизнес презентация. Времето изисква заедно да намерим гъвкава и същевременно успешна форма за организиране на всеки професионален формат, която да покаже силата на бранша в правилната пропорция и да разгърне нови възможности.

Надяваме се и вярваме, че заедно ще продължим успешно напред към 2021 в тази важна мисия!