Tableau – софтуер за бизнес анализи

Tableau е модерно self-service решение за бизнес анализи, което позволява на потребители от различни йерархични равнища с лекота да интерпретират информация от разнообразни източници, да я представят и споделят в разбираем вид и да намират отговори на въпроси, които ги вълнуват.

Microsoft Dynamics 365 управлява комуникацията с клиенти

Водещо CRM решение за управление на комуникацията с клиенти, партньори, доставчици и контрагенти, което позволява лесно създаване и поддържане на ясна представа за всяко взаимоотношение още от момента на неговото възникване.

Интерактивно програмиране и видео симулация манипулатор на живо

Посетителите на изложението ще имат възможността да видят на живо интерактивно програмиране и видео симулация на основни операции, изпълнявани от манипулатор-екстрактор, като изваждане на отливка, проверка на качество, охлаждане и подготовка за последващо обработване.

Решенията на SolidWorks покриват всички аспекти при разработване на продукт

Решенията на приложението SolidWorks на „Рапид Прогрес“ ЕООД покриват всички аспекти на процеса на разработване на даден продукт с безпроблемен, интегриран работен процес – дизайн, верификация, комуникация и управление на данни.

Шприц-машини серия Canbio ST

Серията CANBIO ST на ВИПЕС ПРОМИШЛЕНА АВТОМАТИЗАЦИЯ ЕООД е построена на базата на 5 -  точков сдвоен коляно-мотовилков затварящ механизъм, зъбна помпа с постоянен дебит задвижвана от серво управляем синхронен двигател.