Мултифункционално оборудване от последно поколение

Запознаваме се с акцентите в участието на фирма Тексимп

MachTech&InnoTech 2023

От 3 до 6 октомври MachTech&InnoTech 2023 ще бъде бизнес платформата, на която фирма Тексимп ще представи своето портфолио от мултифункционални машини. Това ще се случи в зала 3, щанд D3.

Като основен акцент компанията поставя Nakamura-Tome MX-100. Многофункционалната машина е оборудвана с долно разположена револверна глава, подходяща за много машинни операции. Въпреки, че е в клас „6 инча“-размер на универсала, размерите ѝ са компактни, а работната зона е разширена. Разстоянието между шпинделите е 1000mm, а работният ход по ос X е до 50mm под центъра на шпиндела, ход по ос Y ± 105mm. Машината може да бъде екипирана със стандартен инструментален магазин от 16 инструмента или опционални – с до 48 или 72 броя.

КУПИ БИЛЕТ >>

На следващо място екипът ще представи мултифункционална машина с инструментален магазин и автоматична смяна на инструмента – JX-200. „Направете невъзможното – възможно“, призовават от Тексимп. Машината има инструментален магазин и автоматична смяна на инструмента, чрез които произвежда продукти с висока прецизност без значение от обработваните материали и форми, при висока стабилност на производствения процес. „Новата JX-200 е екипирана с най-късия шпиндел за класа си в целият свят, наречен “NT Smart Cube”“, информират от Тексмип. Нужното за машината пространство е 2925x5252mm.

MachTech&InnoTech 2023

„В преследване на истинска мултифункционалност“. Това е слоганът в представянето на мултифункционална машина с инструментален магазин и автоматична смяна на инструмента JX-250 Слоган. Силата на машината е в оборудването ѝ от най висок клас, включващ компактния инструментален шпиндел “Smart Cube”. JX-250 притежава два насрещно стоящи стругови шпиндела и инструментален шпиндел с автома- тична смяна на инструмента. JX-250 може да бъде оборудван с до две долно разположени револверни глави (наличието на втора револ- вера глава е опционално). С разстояние от 1.850mm между левия и десния стругови шпиндели и компактния инструментален шпиндел с височина от 349.1mm, машината осигурява голяма работно пространство и възмож- ност за обработка на дълги детайли. JX-250 притежава някой отличителни възможности, сред които е “crossover travel”. Когато двете револверни глави са позиционирани една срещу друга едната револверна глава обикновено не може да се премести отвъд началото на другата револверна глава. При JX-250 обаче, когато едната револверна глава излезе от референтна позиция, другата револверна глава може да се премести отвъд тази референтната позиция.

MachTech&InnoTech 2023

И на четвърто, но не и на последно място, Тексимп представя NTRX-300. Машината осигурява обработваема зона от 250 mm2 (-125 mm по на- правление на Х ос/ ±125mm по направление на У ос) измерени от цен- търа на шпиндела. Позволява високо-прецизно фрезоване на челни по- върхнини в широк диапазон. Също така, вертикално разположените направляващи гарантират, че натоварването се предава директно към основата на машината, поради което се постига по-стабилна обработка. В допълнение системата за температурна компенсация “NT Thermo Navigator AI” компенсира грешките от температурните линейни разширения по време на работа. Това дава възможност да се извършва стабилни, високо прецизни обработки. Мултифункционалните машини с инструментален магазин и автоматична смяна на ин- струмента на Nakamura-Tome не преследват само висок капацитет на обработка, но също така са проектирани да притежават висока стабилност и висока точност.

MachTech&InnoTech 2023

Повече информация относно пълното портфолио на Тексимп ще откриете по време на изложение MachTech&InnoTech 2023 – от 3 до 6 октомври, в Интер Експо Център.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ