Революция в металообрарботката – смазочно-охлаждаща течност FOLIA

Напълно безвреден и на 100% разтворим иновативен продукт ще представи компания ТОТАЛ в рамките на изложение MachTech&InnoTech в Интер Експо Център

ТОТАЛ

Като технологичен процес при металообработката се изпалзват смазочно охлаждащи течности. Към педставянето на иновативния продукт FOLIA е насочено участието на компания ТОТАЛ в наближаващото изложение MachTech&InnoTech.

FOLIA е предпочитана смазочно-охлаждаща течност заради комплексните си качества. „Продуктът е на 100% безвреден за човека и природата“, информират от ТОТАЛ. Продуктът за индустрита не съдържа минерални масла и напълнто, на 100%, е разтворим във вода.

Смазочно-охлаждащата течност FOLIA, компания ТОТАЛ ще ни представи от 13 до 16 септември в зала 3, щанд А8.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ 

ТОТАЛ