Интелигентна програма за палетизиране оптимизира работата на индустриалните роботи

Оптимизирането на работните процеси е първостепенно за съвременната индустрия. В етапа на все по-масовите автоматизация и роботизация, основен „двигател“ на този процес е интегрирането на най-добрите софтуери.

Оптимизираща интелигентна програма ще представи СИВИКО. На MachTech&InnoTech 2021 компанията ще предложи новия си софтуер за интелигентно създаване на програми за палетизиране на торби. От 14 до 17 септември ще бъде демонстрирана чрез робот FANUC M-710iC/70 и специализиран хващач, модел Siviko PBG-3, проектиран и произведен от СИВИКО.

Софтуерът дава възможност на потребителите сами да създават програми за палетизиране като въведат следната информация:

  • размери на торбата, тегло и ориентация
  • размери на палета
  • конфигурация на програмата на редене

На базата на въведената информация софтуерът автоматично създава и оптимизира движенията на робота. Едновременно – проверява въведената информация и не разрешава конфигурации, които са физически невъзможни или опасни. По този начин потребителите могат лесно и безопасно сами да създадат или редактират програми за палетизиране, независимо от системния интегратор. Чрез софтуера роботизираното палетизиране се превръща в процес – много по-гъвкав и по-лесен за крайния потребител.

Хващачът за торби Siviko PBG-3

Безспорно интерес на щанда на СИВИКО ще привлече и хващачът за торби Siviko PBG-3. Той може да захваща с най-различни типове I размери торби, които се притискат от три страни. Постига се висока скорост на палетизиране – чрез елиминиране на възможността за приплъзване или скъсване на торбата. Хващачът може да хваща и премества празни палети и да полага найлонова или картонена подложка върху празния палет, автоматизирайки напълно процеса на палетизиране.

С акцентите на СИВИКО по време на MachTech&InnoTech 2021 ще се запознаете в зала 2, щанд А22.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ 

 

MachTech&InnoTech