За нуждите на металообработката – продуктите от HMI

Металообработката е ключов процес, в осъществявайнето на който основно място заемат смазочните и охлаждащите течности. Именно те ще бъдат акцент в представянето на компания HMI.

Фирменият щанд ще ни предосдтави възможност да се запознаем с няколко иновативни продукта. Това са HMI®Cool SOT 10, HMI®Cool SOT 30S, HMI®Cool SOT P, HMI®Phos V и bulix®Forte. Специалистите от компанията ще ни запознаят с показателите на тези смазочно-охлаждащи течности за металообработка. Продуктите са двойно действащи – т.е. за обезмасляване и фосфатиране.

Повече подробности ще разберем на щанда на HMI – в зала 5, щанд D8.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ