Системата за управление на инструменти Hanwha

От 15 до 18 април международно изложение MachTech&InnoTech ще бъде платформата, на която ще бъдат демонстрирани възможностите на системата за управление на инструменти Hanwha. Тази възможност ще бъде предоставена от компания Атон МИ.

I – ото ниво представя ситема за лесно въвеждане на размери на инструменти в офсет таблици на машини с ЦПУ:

  • rзвън машинно измерване на инструмент и отпечатване на QR код;
  • чрез HMI терминал и QR код четец, металорежещата машина записва данните;
  • Tool Live и Sister Tool се реализират от функционалността на управлението на съответната машина;

II – ото ниво на продукта, система за управление на инструменти с база данни и лесно въвеждане на размери на инструменти в офсет таблици на машини с ЦПУ дава възможност за:

  • процедура по създаване на QR кодове за нови инструменти;
  • създаване и поддръжка на инструменти;
  • регистър на инструментите и програмиране;
  • въвеждане/извеждане на инструменти в машината;

III – то ниво на системата за управление на инструменти е обвързана с базите данни и лесно въвеждане на размери на инструменти в офсет таблици на машини с ЦПУ + софтуер за производствен график. Включва хардуера и софтуера от II – ро ниво, плюс база данни с имената, продължителността и съвместимостта на машинните програми.

Продуктовите предложения на фирма Атон МИ ще откриете в зала 3, щандове C11 и D13.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>