Сигурен софтуер за CNC комуникации  

Приложението на „Рапид Прогрес“ CIMCO разполага с различни функционалности.

EDIT е професионален и надежден текстов редактор, специално разработен за нуждите на CNC програмистите. Новият CIMCO Edit 8 e снабден с рибон, динамични инструментални ленти и менюта. Добавени са нови инструменти за сравняване на текстови файлове и "NC-Помощник", спомагащ програмирането. Обновен е графичният "бакплотер" за симулации на 3-осно фрезоване и 2-осно струговане. Редактора включва DNC възможности за надеждна RS-232 комуникация с различни цифрово-програмни управления. CIMCO Edit 8 поддържа Mazatrol файлове, които могат да бъдат преглеждани в самия редактор, вместо на управлението на машините на Mazak.

DNC-MX: DNC-Max v8 е последната версия на най-сигурния софтуер за CNC комуникации на пазара. Със своите функционалности, като дистанционно изтегляне на NC програма, автоматично приемане и напредничава клиент/сървър архитектура, DNC-Max 8 е първи избор за много професионалисти. Основното предназначение на DNC-Max 8 е да предостави по-надеждна и по-ефективна CNC комуникация. Доказано решение за малки и големи производства със стотици цифрови машини. Комуникира с различни цифрови управления, като Fanuc, Heidenhain, Mazak, Sinumerik, HAAS, Mitsubishi, Brother и много други. Интегрира се напълно с NC-Base и MDC-Max.

MDC-MAX: CIMCO MDC-Max 8 е софтуерна система за мониторинг върху работата и статуса на машини с цифрови управления (Fanuc, Heidenhain, Sinumerik, HAAS, Mitsubishi, Brother и много други), система за събиране и анализиране на данни от производството. Незаменим инструмент за отчитане и анализиране на производствени резултати, OEE показатели, аварии и други критични събития в реално време, както и анализ на данни за отминали периоди.

MDM: CIMCO MDM е система за управление на производствени данни, която позволява да управлявате, контролирате и съхранявате CAD/CAM файлове, NC програми, спецификации, инструментални листи, документи, свързани с качеството, скици и друг вид документация, необходима за нормалното протичане на производствения процес.

NC-BASE: CIMCO NC-Base е интегрирана и гъвкава среда за организация и управление на NC програми. Гарантира ефективна съвместна работа на CNC програмисти и CNC оператори с множеството си инструменти за управление, редактиране и търсене в SQL база данни.

TEACHWARE: Облачно базирана система за електронно обучение, предназначена за училища и образователни институции, целяща да улесни и систематизира подхода към NC, CNC и CAD/CAM системите. CIMCO TeachWare е уеб базирано приложение, чрез което обучаващият се може да придобие фундаментални познания в области като машини и устройства, CNC технологии, NC програмиране, режещи инструменти и режими на рязане, измервателни инструменти, толеранси и безопасност на работа. Фрезови и Стругови обработки са разделени в две различни секции, като методът на преподаване е базиран на професионални теоретични въведения, последвани от съответните тестове.

CNC-CALC: CIMCO CNC-Calc е допълнение към CIMCO Edit, което позволява на начинаещите програмисти да начертават 2D геометрични контури, да извеждат път на режещия инструмент, както и да симулират резултата от NC програмата

FILTER: CIMCO Filter драстично намалява машинното време, като конвертира множеството линейни движения в движение по дъга, създавайки много по-плавен път на инструмента.

Предимствата от използването на CIMCO Filter:

  • редуциране на машинното време
  • по-добро качество на повърхнината
  • редуциране размера на NC програмата

NFS/FTP:

  • трансфер на големи NC програми за секунди, вместо за минути
    • стандартна мрежова технология, софтуер и хардуер
    • по-далечен обхват и по-малко електрически смущения

 

EUREKA програмира робот за фрезови операции

EUREKA GCODE от „Рапид Прогрес“ изпълнява завършени 3D симулации на металорежещи машини чрез прост и интуитивен графичен интерфейс, стартирайки с G-кода. Eureka спомага да се избегнат рисковете от повреждането на скъпи заготовки, повреждането на инструменти и приспособления за захващане, както и сблъсъци на движещи се части на ММ с ЦПУ вследствие на грешка в програмният G-код.

EUREKA ROBOT: В продължение на много години Eureka е водещo приложение за програмиране на роботи за фрезови операции. Eureka дава възможност да се създадат модели и художествени предмети, съчетавайки гъвкавостта на 6-осен промишлен робот с надеждната технология на обработващ център с ЦПУ.

EUREKAMOBILE: Благодарение на EurekaMobile всяка симулация, направена от Eureka Virtual Machining, може да бъде прегледана и анализирана навсякъде, на всяко мобилно устройство.

EUREKACLOUD: EurekaCloud е услуга за симулация, която позволява пълна автоматизация на работния процес от проектиране до производство. Единственото изискване от CAD/CAM средата е да се експортират симулационни данни в споделена папка, автоматично наблюдавана от EurekaCloud.

 

3D CONNEXION мишки взаимодействат естествено с цифрово съдържание

Продуктите на 3Dconnexion на „Рапид Прогрес“ осигуряват удобен и естествен начин за взаимодействие с цифрово съдържание в най-популярните CAD системи и творчески приложения в света. Работете комфортно и увеличете своята продуктивност.

Всичко новости на „Рапид Прогрес“ ще откриете в зала 2, щанд C12.