Софтуер за пълен рестарт на индустрията

Информацията е новият петрол на икономиката, информацията се програмира на MachTech&InnoTech Expo 2018

Софтуерни приложения улесняват интегрирането на новите системи и роботи в производствения процес. На MachTech&InnoTech Expo 2018 от 26 до 29 март посетителите ще видят истински бум на развитие на софтуерни продукти за индустрията.

Esprit Cam System е високопроизводителна, широкоспектърна CAD/CAM система за управление на пълната гама от машини с централно програмно управление. Софтуерът обхваща всички приложения на металорежещите и металообработващите машини. Високата ефективност и възможности включват обработка на всякакъв вид геометрия на детайла.

Решенията на приложението SolidWorks покриват всички аспекти на процеса на разработване на даден продукт с безпроблемен, интегриран работен процес.

Най-авангардният CAM продукт ще присъства за посетителите на MachTech&InnoTech Expo 2018. Напълно интегриран в средата на SolidWorks, CAMWorks директно използва геометрията на 3D модела, за да генерира траекторията на инструмента. CAMWorks позволява управление и генериране на програми за всички видове металорежещи NC машини

Ново поколение TimeLine neo ERP и PPS софтуер за МСП и стартъпи ще бъде представен на изложението.

Siemens ще представи многобройните си решения за автоматизация на машини и производствени системи. Софтуерните продукти от портфолиото  на SIEMENS DIGTAL FACTORY (DF) се прилагат в дигитално проектиране и производство на продукти с висока добавена стойност по инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0.

Пълен поглед върху бизнеса

Microsoft Dynamics NAV е модерно ERP решение за цялостно управление на бизнеса, което дава пълен поглед върху всички протичащи в компанията процеси. Софтуерната система за управление се прилага успешно във водещи компании в сектори производство, машиностроене, дистрибуция, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост, услуги и други. Постига се дори пълна проследяемост по партида и сериен номер от конструирането до доставките на изделията.

Microsoft Dynamics 365  е водещо CRM решение за управление на комуникацията с клиенти, партньори, доставчици и контрагенти още от момента на нейното възникване.  Цялата информация е достъпна по всяко време, за да се отговаря ефективно на нуждите на клиента, да се правят по-успешни маркетингови кампании, да се улесни следпродажбеното обслужване. Софтуерът помага за бързо реализиране на по-успешни сделки.

В пазарна среда, в която информацията е новият петрол на икономиката, self-servicе софтуер за бизнес анализи Tableau съдейства на компаниите да извличат полезните данни, скрити зад цифрите.

Улавя посоката на развитие, оптимизира разходите, помага за ръст на приходите, осигурява по-добри конкурентни позиции.

Иновации с парично изражение

Лидерите в сферата на софтуерните приложения гарантират до 10% ръст на приходите от продажби на иновативни продукти, до 10% по-ниска себестойност на продукта, до 10% по-кратък цикъл до пазарна реализация. Сред ползите за клиента са още ръст на продуктовите иновации, защита на интелектуалната собственост чрез дигитализация, повишаване на стандартизацията и многократната употреба на конструктивни и технологични решения. С използването на тези продукти намаляват до нула загубите от брак, доработки и неустойки, повишава се ефективността на производствения парк.