Софтуерни продукти от Спейскад

На MachTech&InnoTech Expo 2018 посетителите ще видят софтуерни продукти от портфолиото  на SIEMENS DIGTAL FACTORY (DF), представени от Спейскад ООД.

Те работят самостоятелно или се интегрират напълно като решения на ИНДУСТРИЯ 4.0 за дигитален дизайн, проектиране, симулиране, оптимизиране, и производство на продукти с дигитални двойници („Digital Twins”). Те се прилагат в дигитално проектиране и производство на продукти с висока добавена стойност по инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0. Работят при симулация и оптимизация на продуктови характеристики, технологични процеси и инструментална екипировка за производство с цифрови двойници (digital twins).

Компанията ще предложи и професионални 3D принтери за метал и пластмаса от 3D Systems

- Професионални 3D скенери от висок клас

- Софтуер за моделиране на детайли и управление на 3D печат

- Инженерни услуги за 3D печат на детайли по поръчка

- Инженерни услуги за проектиране и производство

Успешно намират приложение с адитивно производство с директен 3D печат на прецизни метални детайли с много сложна геометрия -  без инструментална екипировка, без CNC механична обработка, без леене, без електроди и ерозия.

Посетителите могат да разчитат на решения за оперативно планиране и мониторинг на производството, управление на процедурите по качеството, управление на инструменталното стопанство (MES/MOM). MES/MOM е управленски инструмент за оперативно планиране и мониторинг на производството, чрез който се повишава ефективността на машините, вземане на бързи коригиращи решения на база наличните данни в реално време. 

„Спейскад“ гарантира до 10% ръст на приходите от продажби на иновативни продукти, до 10% по-ниска себестойност на продукта, до 10% по-кратък цикъл до пазарна реализация. Сред ползите за клиента са още ръст на продуктовите иновации, защита на интелектуалната собственост чрез дигитализация, повишаване на стандартизацията и многократната употреба на конструктивни и технологични решения. С използването на тези продукти намаляват до нула загубите от брак, доработки и неустойки, повишава се ефективността на производственият парк.

 Повече за иновативните продукти на Спейскад ще видите в зала 2, щанд А2.