Над 60% повече складово пространство с автоматизирани системи

 „Логистични системи“ ООД пристига с автоматизирани вертикални складови системи.

В центъра на автоматизираната система има компютризиран позициониращ асансьор, наричан екстрактор. Отпред и отзад се позиционират складовите контейнери, където се подреждат артикулите. Складовите локации се достигнат чрез екстрактора през електронен контрол. Той складира или извежда съответния контейнер.

Изключително удобни за ускоряване на извеждането, съхранение на скъпи елементи и стоки, производствен склад в близост до мястото на употреба или депо за инструменти на многофункционални комплекси и поточни линии. С автоматизираните системи на компанията се постига с над 60% повече складово пространство, по-бързо складиране и извеждане, увеличена производителност. Складовият обем се използва оптимално поради оптимизирането на височина. Благодарение на тези системи се складират и управляват обемни и тежки артикули.

Всички доказани и иновативни продукти на компанията може да откриете в зала 4, щанд А10.