Чисти препарати за индустрията от Еврорали

Водосмесима смазочно-охлаждаща течност QuakerCool 3618 HBFF на Еврорали образува висококачествена микроемулсия, подходяща за всички операции, където основни цели са отлични смазочни свойства и високо качество на обработената повърхност.

Концентрационни граници: 6 - 10 %. Твърдост на водата за смесване: 5 - 19 °dH.

Без съдържание на бор, без съдържание на формалдехид, осигурява добра чистота на инструментите/машините и има добри детергентни свойства. Притежава отлични смазочни свойства, широка гама приложения, осигурява отлични омокрящи и топлопреносни свойства.

Quaker Ferrocote 376 T1 е антикорозионен продукт, осигуряващ дългосрочна защита на черни метали на закрито. Осигурява съхранение на закрито 12-24 месеца и съхранение на закрито до 3 месеца.

Добра защита с тънък повърхностен филм. Не залепва върху повечето опаковъчни хартии. Не съдържа барий или други тежки метали. Не съдържа ароматни въглеводороди. Притежава отлични водоотблъскващи и водоотделящи свойства. Продуктът е неутрализатор на пръстови отпечатъци.

QuakerClean 7500  е висококачествен алкален почистващ препарат, комбиниращ алкални с йоногенни и нейоногенни повърхностно активни вещества. Този продукт е специално разработен за бързо проникване в мръсотията.

При почистване с потапяне, ултразвук  или на ръка премахва замърсявания от смазочно-охлаждащи течности, масла, греси и восък.

Не съдържа формалдехид и бор. Силна способност за разтваряне на замърсяванията. Премахва всички видове мръсотия, грес или масло и други видове на замърсяване. Не съдържа разтворители, EDTА, NTA, алкохол, петролни разтворители, хлорирани въглеводороди и/или фракции на минерални масла. Притежава отлични осапунващи и диспергиращи характеристики.

 Повече за Еврорали и продуктите на компанията ще видите в зала 3, щанд А6.