Незаличима точково-маркираща система от Аутоматор  

 

Точково-маркиращата система ADP5090 на Аутоматор, освен здравина и надеждност, осигурява качествена, незаличима и трайна маркировка.

Може да се избира между два вида контролери за управление АС500 и АС250. Те се използват в зависимост от заданието за маркиране. Маркиращата глава може да се използва ръчно с ръкохватка или със стойка.

Маркиране на метали, пластмаси, дърво и стъкло. Маркировките са с достатъчна дълбочина, позволяваща да се извърши допълнително обработване на метали чрез нанасяне на боя.

Освен посоченото поле за маркиране 50х90mm, компанията предлага и следните полета: 25х60 mm, 25х120 mm, 120х160 mm; 120х160 mmDEEP, 300х400 mm. Възможностите на контролерите позволяват маркиране на текст, текст под формата на дъга и окръжност, серийни номера, дати, смени, флагови команди, двумерен код,  създаване и запаметяване на проекти.

Различните режими на маркиране и видове игли позволяват маркировката да задоволи и най-претенциозните изисквания и изделията да добият още по-завършен вид.

Още за новостите на компанията в зала 3, щанд А10.