Индустриалната измервателна техника на щанда на ИННОВИА

Като официален представител на OLYMPUS за индустриална измервателна техника, компания ИННОВИА предлага видеоскопи, бороскопи, ултразвукови дефектоскопи, спектрални XRF анализатори, дебеломери, индустриални микроскопи, твърдомери, измервателни и тестови уреди, високоскоростни камери, термокамери.

Фирмата предлага богато разнообразие от уреди за ултразвуков контрол, радиография, визуален контрол и ендоскопия, магнитен контрол, контрол с вихрови токове, XRF, OES & LIBS анализатори и спектрометри. Сред продуктите, които представя са и 3D лазерни скенери, откриване на течове, контрол с проникващи течности, акустико-емисионен контрол, изпитване на херметичност, ултразвукова дебелометрия, оборудване за строителни лаборатории, термометри, хидрометри, метеометри, измерване нивото на звука, измерване на грапавост, измерване дебелина на покритие, измерване на твърдост (преносими и статични), микроскопи, термометри, хидрометри, метеометри, шублери, микрометри, рН-метри, кондуктометри и др.

Продуктите намират приложение в многобройни сфери, сред които: авиация, металообработка, производство на метали, металургия, минно-добивна промишленост, енергетика, химическа промишленост, строителна промишленост и производство на строителни материали, военна индустрия, стъкларска и порцеланово-фаянсова. Използва се при безразрушителен контрол, откриване на дефекти, измерване, визуален контрол, ултразвуков контрол, вихротоков контрол и т.н.

Предложенията на ИННОВИА ще откриете в зала 4, щанд A2.