Дата на събитието: 03-06.10.2023
Поредност: 14-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Периодичност: Ежегодно

 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 2021 г.

 • 10 000 + m2 изложбена площ
 • 136 изложители от България, Румъния, Турция, Чехия, Австрия, Китай
 • 300+ представени водещи световни марки
 • 4 850 посетители
 • Колективни участия на австрийски и чешки компании
 • Презентации и семинари с участието на български и чуждестранни лектори

 

MachTech Expo е специализирано изложение за:

 • металорежещи и металообработващи машини
 • машини и инструменти за повърхностна обработка
 • машини за закаляване и термообработка
 • технологии за заваряване
 • лазерни технологии
 • машинно проектиране
 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • рециклиране и опазване на околната среда

 InnoTech представя нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация
 • индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • електроника и роботика
 • качествен контрол и тестване
 • проектиране и консултации
 • развойна дейност