Дата на събитието: 14-17.09.2021
Поредност: 12-то издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Периодичност: Ежегодно
Вход: платен, с право на безплатен достъп след предварителна регистрация. За студенти и ученици входът е безплатен.

 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ 2019 г.

 • Над 10 000 к в.м изложбена площ
 • 40 % ръст на изложителите спрямо 2018 г.
 • 190 директни изложители от България, Полша , Унгария, Румъния,Турция, Италия, Германия, Австрия,Чехия и Гърция
 • Над 400 представени световни бранда
 • 5 600 посетители – 20 % ръст сравнено с 2018 година

 

MachTech Expo е специализирано изложение за:

 • металорежещи и металообработващи машини
 • машини и инструменти за повърхностна обработка
 • машини за закаляване и термообработка
 • технологии за заваряване
 • лазерни технологии
 • машинно проектиране
 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • рециклиране и опазване на околната среда

 InnoTech представя нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация
 • индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • електроника и роботика
 • качествен контрол и тестване
 • проектиране и консултации
 • развойна дейност