APRONECS

Bulgaria 5300 Gabrovo, 87, Treti Mart Blvd.
4
D 7

Проектиране и производство на:

промишлени електронни устройства; автоматизирани системи за управление; силови електронни устройства за управление на технологични процеси исистемен контрол; уреди за локална и обща автоматизация; ултразвукови устройства; тръбни, муфелни

и камерни пещи за лабораторни и индустриални съоръжения за топлинна обработка; промишлени пещи. Техническа помощ, монтаж и поддръжка.

Контакти

+359 66 819 300
+359 885 03 85 44
+359 66 819 302
contact@apronecs.bg
http://www.apronecs.bg

Features