AECTRA PLASTICS

Bulgaria 98, Gotse Delchev Blvd., Building Azimut, fl. 3
4
B 6

Аектра Пластикс е Вашият надежден партньор в доставката на инженерни полимери в областта на автомобилостроенето, медицината, електро- никата и санитарните изделия. Като част от международната дистрибуторска група Хроматка, нашата мисия е да Ви предложим пълна подкрепа от идейния проект до крайното изделие – точния избор на гранулат, дизайна на инструментите и правилните настройки на работа. Нашето порт- фолио включва технически, високо

технологични и стандартни полимери, блендове, термопластични еластомери, компаунди, мастер бачове и средства за почистване.

Аектра Пластикс e официален дистрибутор на про- дуктите на SABIC (PC, PC/ABS, ABS, PPO, ASA, LNP), RADICI (PA 6 и 6.6), KEPITAL (POM), SAX Compounds (POM, PA6, PA 6.6, PBT, ABS), DIC (PPS), BOREALIS (PP,

PE, automotive), MCPP (TPE), VICTREX (PEEK) и други. Освен висококачествени полимери, при нас ще намерите и четири склада на територията на страната, навременна доставка на Вашите ма- териали, както и достъп до три сертифицирани лаборатории в Европа.

 Пaртньорство с чужди фирми:

Sabic, Kepital, SAX, DIC, Radici, Borealis, Victrex, MCPP

 

Контакти

+359 884 758 788
office@aectra-plastics.bg
www.aectra-plastics.bg

Features