IMS AUSTRIA

Austria Dresdner Straße 81-85 – 1200 Vienna
4
B 2 - 2

Фирма IMS Austria GmbH се концентрира върху продажбите на стомана и сервизни услуги за австрийския, чешкия и югоизточно-европейския пазар.
Опитни и квалифицирани служители осигуряват надеждната и навременна доставка с цел да се предоставят цялостни стоманени решения от един източник.

Със своите продукти предприятието е близо до пазара, а с обслужването си – близо до клиента. Независимо дали става дума за неръждаема стомана, калибрована стомана, инструментална стомана, конструкционна стомана, инженерна стомана, тръби или алуминий – имаме okolo 10 000 тона стомана постоянно на склад.

Контакти

+43 1 72550 285
+43 1 72550 415
vmarkov@ims-austria.com

Features