HAYCAD INFOTECH

4000 Plovdiv, 12, Mendellev Blvd., TechPark
3
A 14

Хайкад Инфотех е инженерингова компания работеща в сферата на виртуалното проектиране и компютърните симулации.
Вече над 10 години ние подпомагаме трансформацията на българския бизнес, като предлагаме адаптирани решения, насочени към конкретните нужди на всеки един наш клиент.

Фокусирани сме изключително към иновативни развойни и производствени компании и към такива, които търсят оптимизиране на своите развойни и производствени процеси.
Екипът ни от инженери разработва интелигентни решения за развитие на технически изделия, автоматизирани системи за производство и внедрява едни от водещите IT решения в света.

Хайкад Инфотех е основен партньор на Dassault Systémes за България.
Благодарение на 40-годишния опит Dassault Systémes, изключителната степен на производителност на софтуерите, заедно с безрезервната отдаденост на нашия екип към всеки проект, успяхме да внедрим успешно иновативни софтуерни технологии за развойна и производствена дейност, логистика, планиране и управление на проекти в десетки индустриални компании в България.

Контакти

0885 77 72 88; 0876 54 54 32
spasena.gencheva@haycad-infotech.bg; george.boyadzhiev@haycad-infotech.bg
www.haycad-infotech.bg

Features