HABITADD

Bulgaria 1528 Sofia, 8 Nedelcho Bonchev Str., Floor 4
4
C 1

ХабитАдд е технологична компания с фокус върху индустриалния сектор. Ние развиваме услугите си в три основни направления:

1) Производство на 3Д принтирани изделия в малки и средни серии от полимери и метали, използвайки FDM, SLA, DLP, SLS, MJF, DMLS технологии.

2) Оutsourcing на инженерингов дизайн, в това число машиностроене, проектиране, reverse engineering, тестване и валидация;

3) Технологични консултации, обучения и анализи, свързани с приложенията, дизайна и многообразието от материали в сферата на индустриалното 3Д принтиране и 3Д сканиране;

Инженерите в нашия екип комбинират тези широкообхватни дейности спрямо конкретните нужди на клиентите ни.

Контакти

+359 886 170 501
info@habitadd.bg
www.habitadd.bg

Features