GIGA AUTOMATA

Bulgaria 1839 Sofia, 11A Samokov Str.
4
C 5

Гига Аутомата е високотехнологична компания, която създава и развива нови технологии и платформи за роботика с висока производителност и универсална достъпност. Нашите продукти са проектирани, разработени и произведени в България с цел предоставяне на достъпна автоматизация на бизнеса.

Компанията проектира и произведе първият колаборативен робот в Източна Европа, Анимото.

Анимото предлагат ценово достъпно, ефективно, устойчиво и гъвкаво автоматизирано решение за широк спектър от задачи в сферата на производство, логистика и научна дейност.

Контакти

+359 886 532 631
+359 886 532 631
info@gigaautomata.com
www.gigaautomata.com

Features