TECHNOKOM CO

Bulgaria Bulgaria 4003, Plovdiv, 214, Vasil Levski Blvd.
2
C 12

От 2004 г. до днес всичко, което правим, започва и завършва с желание да се предвидят и изпълнят целите на нашите партньори и клиенти. ТЕХНОКОМ Ко доставя продукти на европейски производители в сферата на пневматиката, конструктивните профили, линейната техника, регулираща и управляваща арматура, автомобилната индустрия. Успоредно с това вложихме изкуството на инженеринга в цялостни технически решения – транспортни системи, индустриални работни места, пневматични и електрически табла. Кратките срокове на изработка и иновативните методи спомагат за увеличаване на икономическата рентабилност и оптимизиране ефективността на производствения процес.

Наши основни целеви групи клиенти са: Производители в сферата на хранително-вкусовата и лека промишленост, компании произвеждащи и поддържащи машини за тези производства и инженерингови фирми, работещи в областта на енергетиката и химическата промишленост.

Нашият екип е готов да посрещне Вашите изисквания, като превърне продуктите ни в оптимално техническо и икономическо решение за Вас.

Контакти

+359 32 965 088
info@technokom.bg
www.technokom.bg

Features