PASAT-METAL

Bulgaria 7500 Silistra,5 Tutrakan str
3
A 13

 

Предприятието е производител на стругоавтоматни ротационни и призматични детайли. Технологичното ни оборудване включва CNC машини и конвенционални стругови автомати. Произвеждаме щуцери, нипели, фитинги, гайки за гъвкави връзки, елементи за заключващи системи; вложки за пластмасови и каучукови изделия; детайли, които намират приложение в машиностроенето, автомобилната индустрия, производство на мебели, нестандартни монтажни и крепежни елементи.

Подизложител:

ДИГА Инженеринг ООД
ул. Климент Охридски 24, 7500 Силистра, България

Контакти:
+359 887 272 148 – инж. Димитър Ганев

Контакти

+359 898 696 399
office@pasat-metal.com
pasat-metal.com

Features