CITY-GAS

Bulgaria
4
C 11

Инженерингова компания “СИТИ-ГАЗ” EООД е фирма с предмет на дейност проектиране, разработване и производство на резервоари за съхранение на втечнен под налягане газ пропан-бутан, въздушни ресивъри и други!

Фирмата разполага с модерно оборудвано производство, с машини за технологична подготовка на материалите, стендове за извършване на изпитвания, камери за подготовка и полагане на покрития.

обем на произвежданите съдове – от 990 до 100 000+ литра;

работно налягане – от 15.6 до 17.65 bar, в зависимост от местните нормативни изисквания в различните страни;

резервоари за надземен и подземен монтаж.

Контакти

https://city-gas.eu/

Features