CERB EAD

Bulgaria 1220, Sofia, 1 Lokomotiv, str.
3
A 10

С опит в енергетиката над 70 години, ЦЕРБ ЕАД предлага на своите клиенти:

 • Механична обработка на метали. Леене на черни и цветни метали. Термообработка;
 • Лабораторен комплекс:
 • орган за контрол на метали;
 • лаборатория за вибродиагностика и балансиране;
 • лаборатория за анализ на трансформаторно масло;
 • високоволтова лаборатория;
 • Доставка и монтаж на фотоелектрически централи
 • Сервизиране, поддръжка и производство на трансформатори;
 • Ремонт и диагностика на стъпални регулатори;
 • Сервизиране и поддръжка на въртящи се електрически машини;
 • Доставка на електроенергийно оборудване за ниско, средно и високо напрежение;
 • Електроизграждане на мрежи и уредби за ниско и средно напрежение.

Контакти

+3592/ 8105 454
+3592/ 8327 029
info@cerb.bg
www.cerb.eu

Features