CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION (CTEC) LTD.

Bulgaria 6000 Stara Zagora, 2, Industrialna Str.
1
A 6

Дейност:

Специализирани услуги в сферата на:

  • Оценяване на съответствието на: машини, емисии на шум, електромагнитна съвместимост, електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, строителни продукти и лични предпазни средства. ЦИЕС е нотифициран орган с номер 1871
  • Изпитване на машини, съоръжения, устройства и на строителни продукти в собствени акредитирани лаборатории
  • Акредитирана сертификация на системи за управление по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
  • Обследване за енергийна ефективност на сгради и на промишлени системи
  • Орган за контрол от вид А
  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
  • Специализирани семинари и обучения

 

 

Контакти

+359 42 620 368
+359 42 602 377
ctec@ctec-sz.com
www.ctec-sz.com

Features