B2N Your 3D Partner

Bulgaria 1700 Sofia, blvd. G. M. Dimitrov 95
3
A 4

B2N е официален представител и водещ дистрибутор на висококачествени 3D производствени технологии за Югоизточна Европа.

Визията на B2N е да внедри методите на адитивно производство във всяка фабрика на Балканите, за да може малки и големи бизнеси да отключат възможностите си за гъвкаво и устойчиво производство.

С 3D решенията на B2N, партньорите ни подобряват развойната си дейност, производственото си време и намаляват разходите си за изработката на отделни компоненти, инструменти и цели продукти. Портфолиото ни включва професионални и индустриални 3D принтери, 3D скенери, софтуер за дизайн и симулация и консумативи. Осигуряваме доставка, първоначално обучение и техническа поддръжка от сертифициран екип.

В звеното ни за бързо прототипиране изпълняваме поръчки за 3D проектиране и моделиране, 3D сканиране и 3D принтиране с технологии за SLS (лазерно синтероване); FFF (принтиране с термопласти), composite FFF ( принтиране с композитни материали с карбонови нишки и фибро стъкло), high-temp FFF (принтиране с високотемпературни материали за рискови приложения) и SLA (принтиране със смоли).

 

Контакти

+ 359 896 950 930 sales
+359 886 008 008 suuport
info@b2n.bg
https://b2n.bg

Features

MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021
MachTech 2021