AUWA UMWELTTECHNIK & RECYCLING E.U.

Austria Hopfengasse 7 1210 Wien Österreich
4
B 2

АUWA извършва търговска дейност в страната и чужбина с промишлени стоки - балиращи преси, шредери,

брикетиращи преси, вибрационни сита, транспортни ленти и сортировъчни линии.

 

Партньорство с чужди фирми:

 

PAAL Kadant -  автоматични балиращи преси

WEIMA – шредери и брикетиращи преси

VIBROWEST -  вибрационни сита и сепаратори

TOPEKO – транспортни ленти, сортировъчни линии

GI Engineering EOOD – проектиране и сервиз, производство на транспортни ленти.

 

Наши клиенти са фирми работещи в сферата на:
Обработка на отпадъци и рециклиране,
Механично почистване на води,
Химическа и фармацевтична промишленост

Хартиено - целулозна промишленост

Хранително-вкусовата промишленост

Козметичната промишленост

Производство на пластмасови изделия
Прахови бои и покрития
Минна промишленост.

Контакти

+ 43 (0)1 2703250
grohs@auwa.at
www.auwa.at

Features