WITTMANN BATTENFELD

Austria A-2542 Kottingbrunn, Wiener Neustädter Straße 81
4
B 2

Фирма WITTMANN BATTENFELD предлага на клиентите си в целия свят обширен спектър от продукти, състоящ се от серията PowerSerie с EcoPower за изцяло електрически машини, от MicroPower за леене под налягане на микродетайли, от MacroPower за мощни машини и от новата сервохидравлична серия SmartPower, както и от вертикални машини с кръгли маси. Благодарение на интегрираните роботи и периферни устройства на фирма WITTMANN чрез WITTMANN 4.0 са възможни обменът на данни и визуализацията.

Фирма WITTMANN BATTENFELD доказва своята иновационна сила и чрез една иновативна производствена техника. Газовата инжекционна технология AIRMOULD®, праховото леене под налягане, многокомпонентното леене под налягане, LIM, IML, вариотермичният процес VARIOMOULD® или технологията за производство на детайли от структурна пяна CELLMOULD® са само няколко примера за това.

Контакти

+43 (0) 2252 404-1411
sophia.hilmar@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

Features