VINTECH CAD CAM

Bulgaria 6 Yan Hunyadi Blvd, 9027 Varna
1
D 15

ВИНТЕХ КАДКАМ ООД развива, продава и внедрява CAM системи Vintech и MES система ViNES.

CAM системи Vintech създават карти за фигурен разкрой и NC програми за термично и струйно рязане на листови и тръбни детайли. Програмират CNC машини за лазерно, газо-кислородно, плазмено, водо-абразивно рязане, за наклоняемо рязане, за комбинирани с термично рязане маркиращи, пробивно-разстъргващи и фрезови обработки.

MES системата ViNES управлява: Техническата подготовка на поръчки за разкрой; Складовите наличности и движение на метални листи и използваеми остатъци; Производството и персонала на CNC машини за термично рязане.

Контакти

+359 52 757221
office@vintech.bg
www.vintech.bg

Features