MACHINOSTROENE & ELEKTROTEHNIKA

Bulgaria 1784 Sofia, MACHINOINTELECT Ltd. Mladost – 1, bl. № 54 A, ent. G, office 7
5
F 5

Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ предлага на своите читатели специализираните издания: Списание "Машиностроене и електротехника", Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия, Каталог на членовете на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Справочник "Електротехника електроника, поддоставчици, машини" както печатни и интернет издания.

Списание МАШИНОСТРОЕНЕ & ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, издание на „Машиноинтелект” ЕООД е единственото българско издание, което повече от 66 години предлага разнородна научна, техническа, статистическа и търговска информация. То представя индустриалния сектор в неговото многообразие.

Списание МАШИНОСТРОЕНЕ & ЕЛЕКТРОТЕХНИКА като печатно издание се разпространява чрез абонамент, на специализирани панаири, изложби и други форуми в страната и чужбина, както и до избрани бази от индустриални предприятия, търговски фирми и представителства, държавни и образователни институции и др. Броевете се публикуват в сайта на списанието http://www.mbe-bg.com, който е интерактивен специализиран сайт за актуална информация в областта на инженерните индустрии, новини, актуални събития и интервюта, статии и PR, фирмени профили и продукти, законодателство и стандарти, анализи и прогнози за индустриалните браншове, състояние на пазара, съвременни материали, технологии, иновации и проекти, информация за Европейски програми и финансиране и др.

Контакти

+359 (2) 492 39 03, 492 39 03
machinostroene@gmail.com
www.mbe-bg.com

Features