LD

1592, 5, Asen Yordanov Blvd.
3
A 2

Машини за безстружкова обработка: преси и технологични линии – механични

и хидравлични ; преси и линии за обработка на прахообразни материали,

ротационно-изтеглящи машини; ръчни и автоматични преси и линии за

изправяне на кръгли и плоски детайли.

Контакти

+359 2 931 97 30
+359 2 926 90 25
info@ld-gmbh.com
http://www.ld-gmbh.com

Features