LD

1592, 5, Asen Yordanov Blvd.
2
A 1

Kомпресори и въздухоподготовка - винтови и бутални компресори, пластинчати

компресори, индустриални компресори за високо налягане , вентилатори и

въздуходувки, пневматика, хидравлика, регулиращи и спирателни вентили,

шлаух и термопластични маркучи, топлообменни апарати, манометри и

термометри, ротационни съединения, пневматични мотори, пневматични и

електрически инструменти, диафрагмени/ мембранни и бутални помпи;

технически лепила, индустриални амортисьори и демпфери.

Контакти

+359 2 931 97 30
+359 2 926 90 25
info@ld-gmbh.com
http://www.ld-gmbh.com

Features