BIBUS BULGARIA

Bulgaria 1574 Sofia,"Prof. Tzvetan Lazarov" blvd. No.2
1
B 4

Специализирано оборудване за ПСОВ, ХВП, хидравлични и пневматични компоненти за тежката, леката и хранително-вкусовата промишле­ност. Доставки на технически изделия и резервни части в направленията хидравлика, пневматика и мехатроника. Инженеринг в направленията хидравлика и пневматика

Контакти

+359 2 971 98 08
+359 2 927 32 64
info@bibus.bg
bibus.bg

Features

BANSBACH EASYLIFT

1
B 4
MachTech 2019

DAIKIN

1
B 4
MachTech 2019

ITEM

1
B 4
MachTech 2019

KOLLMORGEN

1
B 4
MachTech 2019

PIAB

1
B 4
MachTech 2019

THOMSON

1
B 4
MachTech 2019

VACULEX

1
B 4
MachTech 2019