SIEMENS EOOD

Bulgaria Sofia 1309, 2, Kukush Str.
3
B 8

Направление Дигитализирано производство на Siemens България разполага с обширно портфолио от интегрирани хардуерни и софтуерни продукти. Предлагаме технологични услуги, които позволяват на промишлените предприятия в цял свят да повишат гъвкавостта и ефективността на производствения процес и да съкратят времето за пускане на продукцията на пазара. Нашата крайна цел е комплексното цифрово представяне на цялата физическа верига — от закупуването на суровини до реализацията на готовата продукция.

Контакти

+359 2 81 15 584
industry.bg@siemens.com
https://www.siemens.com/bg/bg/home.html

Features