ADVANTAGE AUSTRIA

Bulgaria 1000 Sofia, ul. Zar Samuil 35 P.O. Box 957
3
B4

Търговският отдел на Австрийско посолство в София представлява Стопанска камара на Австрия в България.
Основната задача на бюрото е да съдейства за постоянното подобряване и разширяване на деловите връзки между Австрия и България. За постигането на тази цел се предлагат консултации и други видове съдействие на австрийски фирми, които се интересуват от възможностите за бизнес в България.

Нашите Услуги

  • установяване на бизнес-контакти между австрийски и български фирми
  • съдействие на австрийски фирми при установяването им на българския пазар
  • намиране на български фирми, предлагащи изделия и услуги
  • намиране на потенциални бизнес-партньори от Австрия за български фирми
  • търсене на нови бизнес-възможности
  • организиране на мероприятия, стимулиращи търговията, за експортно ориентирани австрийски фирми
  • участие в панаири и изложби
  • организиране на информационни мероприятия и срещи с цел установяване на контакти в интерес на Австрийския бизнес-кръг в България
  • популяризиране на австрийски фирми и изделия в България

Контакти

+359 2 953 15 53
+359 2 953 24 26
sofia@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/bg

Features