ZMM BULGARIA

Bulgaria 37 A, Frityof Nansen Blvd., floor 8, 1142 , Sofia
1
B4b

ЗММ България Холдинг управлява два от най-големите машиностроителни заводи в България – ЗММ Сливен и ЗММ Нова Загора. Дружеството е наследник на добрите традиции на българското машиностроене от 50-те и 70-те години, а марката ЗММ България е гаранция за надеждност и високо качество, призната от клиенти в над 80 държави.
Освен тях ЗММ България Холдинг включва в своята структура и леярната ИХБ Метал Кастингс.
Продуктовата гама на ЗММ България Холдинг включва:

  • Универсални стругове и универсални стругове с безстепенно регулиране на оборотите в следните диапазони: РМЦ от 500 мм до 10 000 мм и обработваем диаметър от 325мм до 1410 мм.
  • Стругове с ЦПУ в следните диапазони: РМЦ от 885мм до 6000 мм и максимален обработваем диаметър от 580мм до 1320 мм.
  • Универсални тръбонарезни стругове и тръбонарезни стругове с ЦПУ в следните диапазони: РМЦ от 1 500мм до 6 000мм и максимален обработваем диаметър 800 мм.
  • Висококачествени отливки с висока степен на сложност, изработени от сив чугун с единично тегло от 50кг до 10 000 кг и от сферографитен чугун с единично тегло до 5000 кг.

Контакти

+359 2 981 24 17 / 9
office@zmmbulgaria.com
www.bulgariaholding.com

Features