SPECTRON LTD.

Bulgaria 38/12, Krakra Str, 2300 , Pernik
1
A16
  • Експрес анализатори за входящ и изходящ контрол на всички метали и сплави.
  • Елементен анализ на води, почви и въздух.
  • Еталонни образци за калибраия на OES, ICP - OES, ISP – MS и XRF апаратура.
  • Представителство на Spectro Analytical Instruments – Германия, подразделение на Ametek Corp. – САЩ и MBH Analytical Ltd. От Великобритания.

Контакти

+359 76 600807; +359

Features