CLUSTER MECHATRONICS AND AUTOMATION

Bulgaria 9, Asen Yordanov Str., 1592, Sofia
3
B3, B7, B9

Клъстер „Мехатроника и автоматизация” (КМА) е учреден на 22.12.2006г. от Инициативен комитет.

Членовете на клъстера са високотехнологични фирми, работещи в областта на машиностроенето, хардуера и софтуера. Те създават окомплектовка и изделия, защитени с патенти и търговски марки, които се изнасят във високоразвити държави, в Европа, Азия и Америка като Германия, Франция, Испания, Швеция, Великобритания, Китай, Сингапур, Тайван, Южна Корея, Индия, САЩ, Бразилия, Мексико и др.

КМА разполага със значителен човешки потенциал – над 1500 души. висококвалифицирани специалисти в областта на мехатрониката и автоматизацията. Около 150 от тях работят в научни организации, около 800 работещи във фирми и 60 в неправителствени организации; 30 от тях имат научна степен; Повече от 50 са доктори на науките, С висше образование са над 350.

Контакти

+359 02 9738762
+359 02 9790945
info@cluster-mechatronics.eu
www.cluster-mechatronics.eu

Features