Работно време

Работно време за изложители 

15 април 2019 г.   от 08 .30 до 18 .30 ч.

16-17 април 2019 г. от 09 .00 до 18 .30 часа

18 април 2019 г. от 09 .00 до 17 .30 часа

 

Работно време за посетители

15 17 април 2019 г.  от 10 .00 до 18 .00 часа

18 април 2019 г. от 10 .00 до 17 .00 часа