Работно време

Работно време за изложители

13 септември от 08.30 до 18.30 часа

14 - 15 септември от 09.00 до 18.30 часа

16 септември от 08.30 до 17.30 часа

 

Работно време за посетители

13 - 15 септември от 10.00 до 18.00 часа

16 септември от 10.00 до 17.00 часа

 

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

9 - 11 септември от 08.30 до 18.30 часа


Зареждане на щандове

12 септември от 08.30 до 20.30 часа


Освобождане на щандовете

16 септември от 17.30 до 20.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

17 - 18 септември от 08.30 до 17.30 часа