Работно време

Работно време за изложители

3 октомври от 08.30 до 18.30 часа

4 - 5 октомври от 09.00 до 18.30 часа

6 октомври от 09.00 до 17.30 часа

 

Работно време за посетители

3 - 5 октомври от 10.00 до 18.00 часа

6 октомври от 10.00 до 17.00 часа

 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕТЕ

* За изложители с едрогабаритни машини зареждането на експонатите се извършва по предварително изготвен грaфик, за който изложителите ще бъдат информирани допълнително

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

29 септември - 1 октомври от 08.30 до 18.30 часа


Зареждане на щандове

2 октомври от 08.30 до 20.30 часа


Освобождаване на щандовете

6 октомври от 17.30 до 20.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

7 - 8 октомври от 08.30 до 17.30 часа

Безплатен Wi-Fi

На територията на комплекса всички посетители имат възможност да ползват безжичен Интернет достъп